«Бизнес-Рост» - сопровождение бизнеса,  легальное уменьшение налогов, ликвидация фирм и предприятий.

Адвокатско – Аудиторское Объединение «Бизнес – Рост»

Продажа подтвержденного налогового кредита по НДС с дисконтом

 Продаём на законных основаниях свой подтвержденный налоговый кредит по НДС с дисконтам для уменьшения (оптимизация, минимизация) налогов - НДС и налога на прибыль, которые существуют у предприятий и фирм. Все сделки по продаже налогового кредита по НДС действительные и реальные, осуществляются с аудиторским и юридическим сопровождением и адвокатской защитой. Отвечаем на встречные проверки налоговой инспекции и успешно их проходим.

Продаж податкового кредиту по ПДВ з дисконтом

Продаємо на законних підставах свій податковий кредит по ПДВ з дисконтам для зменшення (оптимізація, мінімізація) податків - ПДВ і податку на прибуток, які існують у підприємств і фірм. Всі операції з продажу податкового кредиту з ПДВ дійсні та реальні, здійснюються з аудиторським і юридичним супроводом і адвокатським захистом. Відповідаємо на зустрічні перевірки податкової інспекції та успішно їх проходимо.

 

Footer with Logo